بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، فرهنگ و ارشاد اسلامی،رسانه - پایگاه خبری بامداد زاهدان
رسانه نقش مهمی در مقابله و خنثی سازی شگردهای جنگ نرم دارد 22 آذر 1402
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :

رسانه نقش مهمی در مقابله و خنثی سازی شگردهای جنگ نرم دارد

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جنگ نرم از مجرای رسانه‌ صورت می‌گیرد و مقابله با آن نیز باید از طریق جنگ نرم باشد، رسانه‌ها نقشی ممتاز در مقابله و خنثی‌سازی شگردهای جنگ نرم دارند.