بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، فنی و حرفه ای - پایگاه خبری بامداد زاهدان
کسب رتبه بی نظیر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 17 اردیبهشت 1403

کسب رتبه بی نظیر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در برنامه ابلاغی۱۴۰۲ شامل ۱۰برنامه و ۱۴۷شاخص آموزشی، پژوهشی، سنجش و ارزشیابی، اجرایی، فرهنگی و عملکرد درآمد اختصاصی موفق به کسب رتبه اول شد.