بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، قنات، کشاورزی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
مرمت و بازسازی ۳ رشته قنات در شهرستان گلشن 17 بهمن 1402

مرمت و بازسازی ۳ رشته قنات در شهرستان گلشن

مرمت و بازسازی ۳ رشته قنات در بخش مرکزی مناطق یک موکی,کشان و کورگ به اتمام رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت .