بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، قنوات، کشاورزی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
مرمت و بازسازی ۸ رشته قنات در فنوج به اتمام رسید 17 بهمن 1402

مرمت و بازسازی ۸ رشته قنات در فنوج به اتمام رسید

برای مرمت و بازسازی قنوات جمعا مبلغی به میزان ۱۶ میلیاردو ۷۸۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکت بهره برداران انجام شده است.