بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، منابع طبیعی، درختکاری - پایگاه خبری بامداد زاهدان
طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سیستان و بلوچستان آغاز شد 11 آذر 1402
‌همزمان با سراسر کشور

طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سیستان و بلوچستان آغاز شد