بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، نظارت، تعزیرات حکومتی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
محکومیت قاچاقچیان سوخت در زابل 25 اردیبهشت 1403
مدیرکل تعزیرات حکومتی:

محکومیت قاچاقچیان سوخت در زابل

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از محکومیت 18 میلیارد و 164 میلیون ریالی قاچاقچیان سوخت در زابل خبر داد.