بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، نظارت ، دامپزشکی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
معدوم سازی قریب به ۸تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در شهرستان زاهدان 04 اردیبهشت 1403

معدوم سازی قریب به ۸تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در شهرستان زاهدان

رئیس اداره دامپزشکی زاهدان اظهار کرد:طی بازدیدهای نظارتی مستمر و شبانه روزی از ۸۸۴ واحد صنفی تولید، نگهداری و عرضه فرآورده خام دامی در سطح شهرستان زاهدان، ۲۰۲ واحد صنفی موارد غیربهداشتی مشاهده گردید.