بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، هیات ورزشی کارگری، بستکبال - پایگاه خبری بامداد زاهدان
قهرمانی تیم بسکتبال کارگری زاهدان در مسابقات سه جانبه بسکتبال 25 خرداد 1403
رئیس هیئت ورزش کارگری سیستان و بلوچستان :

قهرمانی تیم بسکتبال کارگری زاهدان در مسابقات سه جانبه بسکتبال

پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ رئیس هیئت ورزش کارگری سیستان و بلوچستان از قهرمانی تیم بسکتبال کارگری زاهدان در مسابقات سه جانبه بسکتبال ویژه بخشهای کارگری و بسیج خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ حسین سعیدیان در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات سه جانبه بسکتبال (پنج نفره) که ویژه قشر کارگری و بسیح در […]