بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، وحدت، توسعه - پایگاه خبری بامداد زاهدان
دشمن همواره از انسجام و وحدت میان شیعه و سنی آسیب دیده و از آن هراس دارد 27 آذر 1402
معاون استاندار:

دشمن همواره از انسجام و وحدت میان شیعه و سنی آسیب دیده و از آن هراس دارد

دشمن همواره از انسجام و وحدت میان شیعه و سنی آسیب دیده به همین دلیل از اتحاد و  همبستگی آنها ترس دارد و به دنبال تحریک گسل های مذهبی در استان است.