بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، پروژه احداث پست - پایگاه خبری بامداد زاهدان
بهره‌برداری از پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت سردرگان و خط ارتباطی پست سردرگان 02 تیر 1403

بهره‌برداری از پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت سردرگان و خط ارتباطی پست سردرگان