بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، پست، مرسوله پستی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
بازدید معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان  از اداره کل پست استان 11 آذر 1402

بازدید معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان از اداره کل پست استان

شریفی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با حضور در اداره کل پست استان عملکرد آن را مورد بررسی قرار داد.