بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، کشاورزی، توسعه اقتصادی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
توسعه ۷۶۰۰ هکتاری باغات در سیستان و بلوچستان 17 بهمن 1402
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

توسعه ۷۶۰۰ هکتاری باغات در سیستان و بلوچستان

میوه‌های گرمسیری در سیستان و بلوچستان توسعه و سطح زیر کشت باغات میوه های گرمسیری از ۹ هزار و یکصد هکتار به ۱۱ هزارو ۷۰۰ هکتار با تولید ۲۳۶ هزار تن در سال افزایش یافت.