بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، گام دوم انقلاب، دانشگاه پیام نور - پایگاه خبری بامداد زاهدان
“حامیم” گامی موثر در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است 10 تیر 1403
مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان:

“حامیم” گامی موثر در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است

مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان با بیان اینکه "حامیم" گامی موثر در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است، گفت: ۳۰ دانشجو از مراکز ۱۰ گانه این دانشگاه در این طرح شرکت کردند.