بایگانی‌های سیستان و بلوچستان، گندم، جهاد کشاورزی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
خرید گندم از کشاورزان سیستان و بلوچستان از مرز ۱۰ هزار تن فراتر رفت 04 اردیبهشت 1403
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

خرید گندم از کشاورزان سیستان و بلوچستان از مرز ۱۰ هزار تن فراتر رفت

از دهه دوم فروردین امسال تاکنون بیش‌از ۱۰ هزار ۱۲۶ تن گندم از کشاورزان شهرستان های جنوبی این استان خریداری شده است.