بایگانی‌های سیستان و بلوچستان ، بزرگراه، راه و شهرسازی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
ارتقای راههای سیستان و بلوچستان به بزرگراه نیازمند حداقل حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 19 اردیبهشت 1403
دبیر شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان

ارتقای راههای سیستان و بلوچستان به بزرگراه نیازمند حداقل حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار

دبیر شورای هماهنگی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: ارتقای تمامی محورهای این استان به بزرگراه نیازمند حداقل حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.