بایگانی‌های سیستان و بلوچستان ، جهاد کشاورزی، خرید گندم - پایگاه خبری بامداد زاهدان
رکورد خرید گندم در سیستان و بلوچستان از مرز ۶۰ هزار تن گذشت 05 تیر 1403
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

رکورد خرید گندم در سیستان و بلوچستان از مرز ۶۰ هزار تن گذشت