بایگانی‌های فدا حسین مالکی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
شاهد چالش‌های امنیتی در افغانستان بدلیل اقدامات تروریستی هستیم 30 تیر 1402

شاهد چالش‌های امنیتی در افغانستان بدلیل اقدامات تروریستی هستیم

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت: چالش های امنیتی کنونی در افغانستان سبب بروز ناامنی و تنش در منطقه خواهد شد.