بایگانی‌های مرغ گوشتی - پایگاه خبری بامداد زاهدان
تا پایان شهریورامسال ظرفیت تولید گوشت مرغ مهرستان به حدود ۲۶۰۰ تن ارتقا می یابد 31 مرداد 1402

تا پایان شهریورامسال ظرفیت تولید گوشت مرغ مهرستان به حدود ۲۶۰۰ تن ارتقا می یابد