بایگانی‌های پست - پایگاه خبری بامداد زاهدان
نصب اولین پلاک تلفیقی شهرداری و کد پستی در شهرستان میرجاوه 07 تیر 1402

نصب اولین پلاک تلفیقی شهرداری و کد پستی در شهرستان میرجاوه

اولین پلاک آبی حاوی شماره پلاک و کدپستی در شهر میرجاوه با حضور مدیرکل پست استان و فرماندار در شهر میرجاوه نصب و اجرایی شد.